ارتباط با ما : khkh2911@gmail.com , P.O. Box 62003, Calgary, Alberta, Canada, Postal Code: T3G 5S7

خوش آمدید به وبسایت رادیو خبر خوش

Audio Player

کتاب مقدس

کتاب عهد جدید و قدیم به زبان فارسی و انگلیسی

عهده جدید

شامل کتاب عهد جدید به زبان فارسی، فایل صوتی کتاب عهد جدید به زبان فارسی، فایل صوتی کتاب عهد جدید به زبان انگلیسی و مواردی دیگر

مشاهده

عهده قدیم

شامل کتاب عهد قدیم به زبان فارسی، فایل صوتی کتاب عهد قدیم به زبان انگلیسی و مواردی دیگر

مشاهده

قصه هایی بر اساس کلام

آموزش کلام راستین

مقدمه و داستان محبت

زندگی پر ثمر و سخنی دیگر از عیسی

عیسی کیست؟

چرا عیسی باید روی صلیب می رفت؟

Countdown

Days
Hours
Minutes
Seconds

زمان نسخه جدید رادیو خبر خوش روی موج کوتاه فرکانس۷.۳۶۵

سرودهای ستایشی

سرود های ستایشی