ارتباط با ما : khkh2911@gmail.com , P.O. Box 62003, Calgary, Alberta, Canada, Postal Code: T3G 5S7

همانطور که این خبر خوش ما و زندگی‌ ما را به نحوی نیکو عوض کرده، بر این باوریم که با شما و زندگیتان نیز چنین می‌کند. چنانکه خداوند راستین می‌‌فرماید: من آمده‌ا‌م تا آدمیان حیات یابند و آنرا به طور کامل داشته باشند. یوحنا باب ۱۰ آیهٔ ۱۰
خواست و اراده من سعادتمندی شماست نه بدبختی تان و کسی‌ به جز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهم به شما امید و آینده خوبی‌ ببخشم. ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۱
رادیو خبر خوش: روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران روی موج کوتاه فرکانس۷.۳۶۵